เราพร้อมก้าวไปด้วยกัน เพื่อสันสร้างเทคโนโลยีการเพาะปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว

 

       พร้อมที่จะนำพาคุณไปเห็นนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมพาความฝันของคุณไปได้ไกลกว่า

        เพราะเราคิดมาเพื่อคุณและดูแลด้วยหัวใจ

      เพื่ออนาคตที่ดีกว่า....แก่งศิลากรุ๊ป

 

 

 

 

 

  เพราะเราเชื่อว่า... การพัฒนาไม่หยุดนิ่งเป็นสิ่งสำคัญการได้นวัตกรรมใหม่ๆมาซึ้งเปี่ยมล้นคุณภาพ       ผสมผสานกับราคายุติธรรม

  เป็นสิ่งสำคัญ ที่เราคิดมาเพื่อคุณ.....